ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Smart Program

- Primary 1 - 6 (G.1 - G.6)

- Mathayom 1 - 3 (G.7 - G.9)

Mathayom 4 - 6 (Smart Eng-Science)

Mathayom 4 - 6 (Smart Eng - Design)

Mathayom 1 - 3 (Smart Science)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1586 ครั้ง

Keep