ขอต้อนรับ และแสดงความยินดี กับคณะภราดาที่มารับตำแหน่งใหม่


ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โดยมีการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์  ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 732 ครั้ง

Keep