โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุงานและเลี้ยงขอบคุณครูประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุงานและงานเลี้ยงขอบคุณครู/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2563  ณ หอประชุม 40 ปี เวลา 17.00 น. - 20.30 น. 

โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน มีคณะครูอาวุโส ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ 

ร่วมแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตกับครูเกษียณในปีนี้ ม.สมชาย ธนสายสัมพันธ์, ม.สมหวัง อภิธรรมภูษิต, และ มิสณินทิตา บริบูรณ์ 

รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้มีอายุงานครบ 25 ปี และผู้ได้รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชน 

 

 จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep