กิจกรรม Walk Rally Smart Program secondary


กิจกรรม Walk Rally Smart Program secondary

มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน

1.ฐานFunny Word

2.ฐานหลุมมรณะ

3.ฐานฝายทดน้ำ

4.ฐานยืด ยุบ หลบระเบิด

5.ฐานอัศฉริยะปาเป้า

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep