โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นายสมชาย ใจสำเร็จ)


คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปด้วยวัยชราของ คุณแม่สีนวน ใจสำเร็จ 

มารดาของ นายสมชาย  ใจสำเร็จ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทัั่วไป 

ครอบครัวและบุตรหลานประกอบพิธีทางศาสนา ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 ณ บ้านบัวท่า ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานีจำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง

Keep