ตัวแทนผู้บริหารมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังให้แก่ครู (มิสปาณิศา ศรียา)


มาสเตอร์สมหวัง อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ มิสปาณิศา ศรียา ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน แผนก Smart Program เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep