กิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


กิจกรรม Walk Rally

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน

1.ฐานกระจายงาน

2.ฐานต่อเเก้ว

3.ฐานลำเลียงบอล

4.ฐานโยงปิงปอง

5.ฐานปิงปองทรงตัว

จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง

Keep