กิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


กิจกรรม Walk Rally

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน

1.เข็มทิศนำทาง

2.จิ๊กซอว์หรรษา

3.ภาพลวงตา

4.เเรงโน้มถ่วง

5.ระดมความคิด

จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง

Keep