กิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


กิจกรรม Walk Rally

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน

1.งานประดิษฐ์หรรษา

2.หนูน้อยเข้าครัว

3.ภาษาพาเพลิน

4.เทคโนโลยีน่ารู้

5.นักเกษตรตัวน้อย

จัดโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยีฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep