กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ACR Walk Rally ระดับชั้นอนุบาล


กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ACR Walk Rally ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3   เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 7 ฐาน  ได้แก่ ฐานดนตรี , ฐานไอที (Robot) , ฐานวิทยาศาสตร์ ,ฐานศิลปะ ,ฐานภาษา ,เกมการศึกษา 1 และเกมการศึกษา 2


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ACR Walk Rally ระดับชั้นอนุบาลจำนวนผู้อ่าน 34 ครั้ง

Keep