โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น)


คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของ มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก นายพลสรรค์ พันธุ์เพียร (สามี) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ครอบครัวจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดนิเวศธรรมประวัติวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2564

 จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง

Keep