ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าที่ผ่านการประเมินเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ในระดับตังต่อไปนี้

1. ประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวนผู้อ่าน 3096 ครั้ง

Keep