ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

1. ประถมศึกษา (4 - 6 พฤศจิกายน 2563)

2. มัธยมศึกษาตอนต้น (4 - 6 พฤศจิกายน 2563)

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย (3 - 6 พฤศจิกายน 2563)

4. Smart Program (4 - 6, 3 - 6 พฤศจิกายน 2563)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1401 ครั้ง

Keep