13 ตุลาคม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    บรมนาถบพิตร
จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep