ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศให้นักเรียนในทุกระดับชั้นกลับมาเรียนได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดหนังสือประกาศจำนวนผู้อ่าน 466 ครั้ง

Keep