ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอแจ้งหยุุดเรียน ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563 เพื่อป้องกันการแออัดและไม่สะดวกในการจัดระบบการจราจร การรับ-ส่งนักเรียน รวมถึงเป็นการให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมขี่จักรยาน "ปั่นปลอดภัยในระยองฮิ"


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 694 ครั้ง

Keep