รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เปิดรับสมัครบุคลากร ดังนี้

1. ครูผู้สอนภาษาจีน(ครูไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาจีน (HSK : 5)
 • มีประสบการณ์สอน
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. Graphic Design   จำนวน 1 อัตรา

          หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Online และ สิ่งพิมพ์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา Computer Graphics , ศิลปกรรม, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบงานต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่น มีไอเดียในการนำเสนอผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์
  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการประสานงาน ทำงานได้รวดเร็วและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop และ InDesign และ โปรแกรมอื่น ๆได้

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

หรือสอบถามรายละเอียด โทร.038-611376, 038 614706 ต่อ 500 (นางสาวภัทริยา ควรหา), 333 (ม.สมหวัง อภิธรรมภูษิต)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 516 ครั้ง

Keep