มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
และแนวปฏิบัติองครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน PDF File


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 887 ครั้ง

Keep