คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่โรงเรียนเอกชน เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรม ระยะสั้นไม่เกิน 15 วันจำนวนผู้อ่าน 273 ครั้ง

Keep