โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง)


คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปด้วยวัยชรา ของคุณพ่อวิชิต ทับทิมทอง

บิดาของ น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง พนักงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครอบครัวและบุตรหลานจัดงานบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2563 ณ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนผู้อ่าน 473 ครั้ง

Keep