ACR ร่วมส่งกำลังใจ สู้วิกฤต Covid-19


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอส่งกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และพวกเราทุกคน ให้ผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยดี
จำนวนผู้อ่าน 621 ครั้ง

Keep