โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุและเลี้ยงขอบคุณครู/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562 

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2562  ณ หอประชุม 40 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ผู้แทนสมาคมและครูฯ คณะครูและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมแสดงความยินดีแก่ มาสเตอร์สมยศ สุขาล และ มิสนวลลักษณ์ อ้นขวัญเมือง ครูเกษียณอายุงานทั้งสองท่าน  

 จำนวนผู้อ่าน 597 ครั้ง

Keep