ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563  รอบสอง ดังนี้

- รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

-   รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละ 3 เเทรกชั้น     

-  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 

 


 

 


จำนวนผู้อ่าน 3165 ครั้ง

Keep