โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)


มิสมาริสา สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ร่วมแสดงความเสียใจแด่การจากไปของ คุณแม่อ่อนสา สอนสิทธิ์ (มารดาของมิสบังอร แก้วมูล) 

และเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 694 ครั้ง

Keep