ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

1. ประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมปกติ

2. ประถมศึกษาปีที่ 1 Smart Program

3. ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 แทรกชั้น

4. มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

5. มัธยมศึกษาปีที่ 4


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 4854 ครั้ง

Keep