ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020


        ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จะจัดนิทรรศการและการแข่งขันวิชาการ ในงาน "ACR Academic Day 2020 ระหว่างวันที่  27 - 28 มกราคม  2563 ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดระยอง และโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การจัดนิทรรศการ Sciense Show จาก อพวช. การฝึกอบรมนักเรียน อบรมพัฒนาแกนนำนักเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และโรงเรียนไกล้เคียง รวมถึงคณะอาจารย์และบุคลากรจากสถานศึกษาอื่น

  ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและการสมัคร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 578 ครั้ง

Keep