ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ดังนี้

1. อนุบาล 1 โปรแกรมปกติ

2. อนุบาล 1 Smart English

3. อนุบาล 1 (ต่ำกว่าเกณฑ์)

4. อนุบาล 2 (แทรกชั้น)

5. อนุบาล 3 (แทรกชั้น)จำนวนผู้อ่าน 2161 ครั้ง

Keep