ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562


ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

โดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

มีคณะครูได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 

มิสเขมจิรา  ปลงไสว, ม.เกรียงไกร  คงเมือง, มิสพัฒนี  สกุลช่างเสนาะ, มิสละไม  แบบกัน, มิสสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ, มิสถนอมนวล  เฉลิมกุล

ม.ไทยคม  ถ้ำมณี, มิสดวงเดือน  พัฒนภูทอง, ม.พัลลภ  คำแก้ว, มิสนารีรัตน์  สุวรรณเพิ่ม, มิสสุธี  จันทร์พราหมณ์, มิสทองเครือ  แจ่มศรี     

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 960 ครั้ง

Keep