ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2563


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. อนุบาล 1 โปรแกรมปกติ

2. อนุบาล 1 Smart English

3. อนุบาล 1 (ต่ำกว่าเกณฑ์)

4. อนุบาล 2 (แทรกชั้น)

5. อนุบาล 3 (แทรกชั้น)

 

 จำนวนผู้อ่าน 4217 ครั้ง

Keep