โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสปรียาภรณ์ เพียรงาม)


คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ มิสปรียาภรณ์  เพียรงาม

ครอบครัวประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ หมู่บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่าง 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 981 ครั้ง

Keep