โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.อโรชา สุภานิชย์)


คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ มาสเตอร์อโรชา  สุภานิชย์ 

ครอบครัวประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 939 ครั้ง

Keep