โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสณัฐรดา แสนใหม่)


ณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ มิสณัฐรดา  แสนใหม่ 

เนื่องด้วยมารดาถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ครอบครัวประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเกตการาม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 646 ครั้ง

Keep