เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีนโยบายส่งเสริมนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จึงจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ดังรายละเอียดในไฟล์แนบ

(ทุนการศึกษา.pdf)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1736 ครั้ง

Keep