ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์


คณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1
และอดีตครูผู้สอนวิชาเคมี รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 405 ครั้ง

Keep