โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นางวิไลวรรณ นามสงสาร)


ภราดาภานุวัฒน์  เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและครู ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางวิไลวรรณ  นามสงสาร พนักงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เนื่องด้วยสามีถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 783 ครั้ง

Keep