ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสยุพาวดี ทองมา)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ มิสยุพาวดี  ทองมา ครูแนะแนว แผนกประถม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 690 ครั้ง

Keep