ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสกิตติ์รวี สอดสี)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ มิสกิตติ์รวี  สอดสี  ครูสอนวิชาดนตรีไทย  ฝ่ายปฐมวัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 514 ครั้ง

Keep