โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดบริการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุม 40 ปี เวลา 07.30 - 15.00 น. 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทราบถึงภาวะความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และได้รับคำแนะนำจากแพทย์

 

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 563 ครั้ง

Keep