โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ (นายมานิตย์ พากเพียร)


ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ คณะผู้บริหารและครู ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว มาสเตอร์มานิตย์  พากเพียร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

เนื่องด้วยมารดาถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ หนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 427 ครั้ง

Keep