ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. ระดับประถมศึกษา (สอบวันที่ 23 - 25 ก.ค. 2562)

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สอบวันที่ 23 - 25 ก.ค. 2562)

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สอบวันที่ 22 - 25 ก.ค. 2562)

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1245 ครั้ง

Keep