ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ (น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดแก่ นางสาวจันทิมา  คุ้มวงษ์  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าโภชนาการและผู้ช่วยงานจัดซื้อ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 521 ครั้ง

Keep