โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน (นางประยูร ศิพะโย)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ นางประยูร  ศิพะโย พนักงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เนื่องด้วยมารดาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (นางงัด พอกพูน) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิริมงคล อ.ลำดวน จ. สุรินทร์โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง

Keep