โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน (น.ส.มลิ ม่วงทอง)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มอบเงินช่วยเหลือ น.ส.มลิ  ม่วงทอง พนักงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เนื่องด้วยบิดาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (นายเหลือ  ม่วงทอง) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนคา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 508 ครั้ง

Keep