ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสโกสุม มั่นคง)


มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดแก่ มิสโกสุม  มั่นคง ครูสอนภาษาจีน ฝ่ายปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 562 ครั้ง

Keep