ผู้บริหารและครูเดินทางไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง


มาสเตอร์สมหวัง อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของพนักงาน 

เนื่องด้วย นายสมพงษ์  กันหาบุตร ช่างซ่อมบำรุง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 865 ครั้ง

Keep