งานพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ งานเลี้ยงขอบคุณครู และงานมอบรางวัลแก่คณะครูซึ่งมีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 40 ปี เวลา 17.00 - 21.00 น. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 613 ครั้ง

Keep