แบบสำรวจการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561


แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เข้ามาให้ข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ในแต่ละห้องดังนี้

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 จำนวนผู้อ่าน 499 ครั้ง

Keep