งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคม

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม 40 ปี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 318 ครั้ง

Keep