แจ้งราคาหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอแจ้งราคาหนังสือเรียน ในปีการศึกษา 2562

 

สถานที่จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

วันศุกร์ที่ 15 – วันเสาร์ที่ 16 เวลา 08.30 – 14.30 น.

-           อาคารเซราฟิน : จำหน่ายหนังสือ ป.1 – ป.6 (ภาคปกติ)

-           อาคารยอห์นแมรี่ : จำหน่ายหนังสือ Smart Science

-           อาคารส่ง เหล่าสุนทร : จำหน่ายหนังสือ Smart English

-           อาคารอัสสัมชัญ : จำหน่ายหนังสือ ม.1 – ม.6

-           อาคารปีติฯ : จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

-           อาคารอนุบาล : จำหน่ายหนังสืออนุบาลจำนวนผู้อ่าน 1262 ครั้ง

Keep