ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 (รอบ2)


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ในระดับชั้น ดังต่อไปนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 <<คลิ๊ก

2. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 <<คลิ๊กจำนวนผู้อ่าน 2225 ครั้ง

Keep